Voordrachten 2020

Meer kennis over Kristallen en edelstenen?
Heb je interesse om een voordracht te volgen?

Voordrachten:

Voorlopig worden er omwille van corona geen voordrachten gegeven.

Prijs €20 per persoon, plaatsen zijn beperkt.