Voordrachten 2024

Meer kennis over Kristallen en edelstenen?
Heb je interesse om een voordracht te volgen?

Voordrachten:

20 juni van 20u tot 22.30u

25 juli van 20u tot 22.30u

€20/persoon